Igor Grimmich 8. října - 31. prosince 2011

Igora Grimmicha můžeme zařadit v současné době k nejmladší tvůrčí generaci. Po studiích na gymnáziu se dva roky věnoval oboru uměleckého truhlářství. V letech 2002 - 2008 pak studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Michaela Rittsteina. Je držitelem ceny ArsKontakt pro mladé umělce z roku 2006 a v loňském roce obdržel první místo v mezinárodní soutěži Europol´s Art.

 

Na této výstavě se setkáte s obrazy, které vznikaly v posledních šesti letech. Je pro ně příznačné, že působí zvláštní vtahující silou. Vydržíme je velmi dlouho pozorovat, kdy sledujeme perfektně rozvrženou kompozici s ubíhajícími liniemi, pulsující barevné plochy, dynamické tvary, vše v absolutním souladu. Některá plátna jsou namalována z ptačí perspektivy nebo z imaginárního pohledu jakéhosi nebeského Stvořitele či návštěvníka z jiné Galaxie. Co vidí z tohoto nadhledu? Zemi zastavěnou spletí panelových domů, tunelů a terminálů. Jsou tak gigantické, že se v nich jejich tvůrce, člověk už ztratil, stal se neviditelným. V některých případech je tato vize nekonečného města konfrontována s představou zániku, útěku, kdy se skvělé lidské společnosti začíná vše nenápadně bortit pod nohama a tu a tam již země popraskala.
Téma současného člověka se pak odvíjí ve skupině děl, kde je představen jako osamělý divák ztichlých, opuštěných ulic uprostřed noci,jakýsi noční chodec, kterého zobrazovali malíři Skupiny 42.

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Galerie u sv. Jakuba, z.s. otevřeno je každou SOBOTU
od 13.00 do 17.00 hod.
od 13. dubna do 30. září a kdykoliv po předchozí domluvě
+420 606 171 271