Jakub Obrovský

Jakub Obrovský byl sochař, malíř, grafik, spisovatel. Ve své tvorbě se věnoval především figurálním motivům – ať se jednalo o alegorie nebo zobrazení žen.  V sochařské tvorbě ztvárňoval také na příklad sochy sportovců. Podílel se na vytváření prvních československých poštovních známek. Je autorem sochy rebela památníku selských bouří v nedalekém Chlumci nad Cidlinou.

 
 

Jakub Obrovský letech 1897–1901 studoval na uměleckoprůmyslové škole (u Celdy Kloučka, Emanuela K. Lišky, Stanislava Suchardy), v letech 1901–1905 pak na Akademii výtvarných umění u Maxmiliána Pirnera. V roce 1907 obdržel Hlávkovo stipendium na roční pobyt do Itálie a Řecka. V Římě se sešel s Janem Štursou a Otakarem Nejedlým, s nímž pak pokračoval v cestě do Neapole a na Sicílii. Po návratu v r. 1908 si zřídil ateliér v Praze na Karlově náměstí a provedl mnohé významné zakázky. Jmenujme zde pro zajímavost na příklad výzdobu ústřední budovy pražského Průmyslového paláce, nástropní malbu v libeňském zámku, návrhy k mozaikám v lidové restauraci Obecního domu, nástěnné panneau Stavění domů pro Vršovickou záložnu, výzdobu sálu v domě U Vejvodů v Praze I, dekorativní malby pro Měšťanský pivovar v Plzni a pro Škodovy závody v Plzni (1912) a pět freskových obrazů pro pražskou právnickou fakultu (1922). Od dekorativního malířství se ale vrátil zpět ke svým olejovým obrazům, jejichž reprezentativní výběr vám představuje tato výstava.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Galerie u sv. Jakuba, z.s. otevřeno je každou SOBOTU
od 13.00 do 17.00 hod.
od 13. dubna do 30. září a kdykoliv po předchozí domluvě
+420 606 171 271