Jan Pillvein 4. dubna - 30. května 2009

 

Notná dávka životního nadhledu okořeněná jemným, vytříbeným humorem charakterizuje karikatury a obrazy Jana Pillveina. Každodenní svět, jenž nás na každém kroku obklopuje, se autorovi stal nevyčerpatelným zdrojem drobných groteskních příhod a situací. S potutelným úsměvem všímavého pozorovatele glosuje ve svých dílech počínání človíčků, kteří v úprku za úspěchem, za neviditelným cílem pozbyli veškeré individuality.

Jan Pillvein je členem České unie karikaturistů a spolupracuje s mnohými karikaturistickými časopisy. S jeho díly se můžeme setkávat ve výstavních síních jak v České republice, tak v zahraničí. Autor je držitelem ocenění z výstav České unie karikaturistů. Účastní se mezinárodních výstav Kartoons.

Vyhledávání

Kontakt

Galerie u sv. Jakuba, z.s. otevřeno je každou SOBOTU
od 13.00 do 17.00 hod.
od 13. dubna do 30. září a kdykoliv po předchozí domluvě
+420 606 171 271