Jiří Ščerbakov 30. května - 31. července 2010

 

"Ačkoliv čas je neúprosný a vstřebává vše minulé s překvapující rychlostí jsou lidé, na které se zkrátka nezapomíná. Zvláště na ty, kteří byli v pravém slova smyslu tvůrci tvůrci určitých životních hodnot, příběhů a také trochu svého vlastního mýtu. Jiří Ščerbakov k nim bez diskuse náleží. Malíř, kumštýř, jenž vtiskl své osobité já nejen do vynikajících pláten a grafických listů, ale i do atmosféry uměleckého zázemí rodného Hradce Králové."

Je nám velkou ctí, že se podařilo připravit výstavu obrazů Jiřího Ščerbakova, jež představuje průřez autorovou celoživotní tvorbou. Náš dík za spolupráci při koncipování výstavy náleží panu PhDr. Janu Dočkalovi a panu Jiřímu Ščerbakovovi, jenž obrazy svého strýce na výstavu zapůjčil. Za možnost vystavit některá další autorova díla děkujeme soukromým majitelům.

 

V autorově malířské tvorbě se setkáváme jak s figurálními náměty, tak s obrazy krajin či květinovými zátišími. Plátna Jiřího Ščerbakova v sobě odrážejí svobodomyslného malíře, pro něhož žádný nápad, žádná představa nebyla nerealizovatelná. Některé z námětů čerpal v historii nebo krásné literatuře.

 

Jiří Ščerbakov (12. 12. 1926 - 24. 9. 2007)

Malíř, grafik

Studoval na Střední odborné škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou a v letech 1948- 1953 na VŠUP v Praze v ateliéru prof. Emila Filly a prof. J. Nováka. Po absolutoriu se zabýval především grafickou tvorbou. Věnoval se politické grafice, úpravě knih a knižní ilustraci, návrhům plakátů či tvorbě pro dobový tisk.
Celý život pobýval v rodném Hradci Králové, avšak bohatým zdrojem inspirace byly autorovi cesty do zahraničí do Španělska, Francie, Střední Asie, Polska či Rakouska. Nejhlubším dojmem na něho patrně zapůsobila evropská Mekka umělců - Paříž, spojená se setkáním s Josefem Šímou a noblesní atmosféra Vídně.

Vyhledávání

Kontakt

Galerie u sv. Jakuba, z.s. otevřeno je každou SOBOTU
od 13.00 do 17.00 hod.
od 13. dubna do 30. září a kdykoliv po předchozí domluvě
+420 606 171 271