Jiří Šindler, Jaroslav Doležal 7. dubna - 29. května 2012

Zajímavostí této výstavy je, že budete moci shlédnout autorova velká plátna, která vznikala v průběhu 60. a 70. let a samozřejmě na danou dobu též reagovala. Setkáme se tak na příklad s plátny Cesta do bezpečí nebo Hra na pováženou, kde se z mlhavého oparu vynořuje postava s rozpřáhnutýma rukama – jako by se vzdávala. Jakkoliv je zde již patrný charakteristický vytříbený rukopis malíře, vnímáme pozoruhodné napětí mezi způsobem malby, který tíhne k citlivému a harmonickému pojednání skutečnosti, a vlastními náměty obrazů. Tento rozpor mezi podvědomým chtěním ideálního světa a realitou vypovídá o upřímnosti tvorby Jiřího Šindlera, neboť právě umělec je člověk, jenž dokáže snad nejcitlivěji vnímat dění kolem sebe.

Jiří Šindler se narodil v Brně – Králově Poli v roce 1938. Po studiích na gymnáziu absolvoval Vyšší pedagogickou škole v Brně – obor výtvarná výchova – čeština.  Právě učitelské povolání jej přivedlo do Hradce Králové, který se mu již natrvalo stal druhým domovem. Jiří Šindler se významně zapojuje do života zdejší kulturní scény. Pracoval v Krajské galerii, v Okresním kulturním středisku a od roku 1977 se již rozhodl věnovat se pouze výtvarné tvorbě. Je členem Unie výtvarných umělců v Hradci Králové. 

Vyhledávání

Kontakt

Galerie u sv. Jakuba, z.s. otevřeno je každou SOBOTU
od 13.00 do 17.00 hod.
od 13. dubna do 30. září a kdykoliv po předchozí domluvě
+420 606 171 271