Pavel Trnka 18.října - 29. listopadu 2008

 

Pavel Trnka do energicky nanášených barevných hmot vtěluje svět, který uzříme, přestaneme-li se tolik spoléhat na náš zrak. Ne každému je dáno umět nahlédnout pod povrch reality a dát tomuto nevšednímu okamžiku sdílnou podobu. Avšak v autorových dílech jsou zachycena témata, na jejichž vylíčení častokrát slova nestačí - intenzivní poslech hudby, zamyšlení se nad člověkem a jeho existencí, nad světem... V některých okamžicích vede podvědomě ruku umělce samotný cit pro barvu a tvary. Obrazy nadané neobyčejnou tvůrčí silou tak vstupují v jedinečný kontakt s naší vnímavostí a fantazií.

Pavel Trnka náleží k umělcům, kteří svému nadání dopřávají skutečný tvůrčí rozlet. Nadšení z tvorby, z upřímného průkopnického úsilí objevovat stále nové možnosti výrazu přivedlo autora do nejrůznějších oblastí výtvarného tvoření. 
Podnícen v prvních uměleckých krocích rodiči a ?dostatečnou zásobou pastelek? vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Další vzdělávání na Univerzitě Hradec Králové ? obor Výtvarná výchova-Společenské vědy, jež zakončil v roce 1997, přineslo mnohá zajímavá setkání a poutavé tvůrčí zázemí, jež vedlo k absolvování nově otevřeného oboru Textilní tvorba. Skvělý kreslíř a portrétista se zároveň rozhodl probádat možnosti počítačové grafiky, které se věnuje i ve svém profesním životě. Od roku 2001 působí na Střední škole aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové jako učitel a vedoucí oboru Multimediální tvorba. 
Z pestré tvůrčí činnosti Pavla Trnky nutno připomenout práci v oblasti propagační grafické tvorby a výstavnictví. Zabývá se též knižní ilustrací a animovaným filmem. V roce 2007 zahájil studium na Univerzitě Tomáše Bati - obor Multimédia a design, zaměření Animovaný film. 

 

Vyhledávání

Kontakt

Galerie u sv. Jakuba, z.s. otevřeno je každou SOBOTU
od 13.00 do 17.00 hod.
od 13. dubna do 30. září a kdykoliv po předchozí domluvě
+420 606 171 271