Jiří Vavřina (9. dubna - 21. května 2016)

 

Kdekoliv se obrazy pana Vavřiny objeví, okamžitě upoutají divákovu pozornost. Velice často na nás z pláten shlížejí zasněné tváře mužů a žen. Precizně modelované rysy obličeje, tak jak to vídáme na obrazech renesančních mistrů, zobrazují dámy v maskách, důstojné šlechtičny s bohatými účesy i pohanské bohyně. Stejně tak zde můžeme potkat tvář fauna nebo kavalíra. Jsme vtaženi do barvami hýřícího světa fantazie, ke kterému dal umělcům klíč již manýristický malíř Giuseppe Arcimboldo, jenž s oblibou zobrazoval fantaskní tváře sestavené z nejrůznějších předmětů či přírodnin.

 

Vyhledávání

Kontakt

Galerie u sv. Jakuba, z.s. otevřeno je každou SOBOTU
od 13.00 do 17.00 hod.
od 13. dubna do 30. září a kdykoliv po předchozí domluvě
+420 606 171 271